Samtliga instrument jag bygger är tillverkade för hand. Framför allt använder jag mig av traditionsenliga metoder och enkla handverktyg.
Jag har främst inriktat mig på att bygga historiska instrument, men bygger även folkinstrument och gitarrer. Byggprocesserna skiljer sig en hel del mellan instrumenten och en vidare konstruktionsbeskrivning finns därför under varje kategori.

På huvudet av varje gitarr och folkinstrument, lägger jag in min logga i pärlemor. De historiska instrumenten får istället loggan inbränd bl a vid halsinfästningen.

Varje instument är unik i fråga om träval, design och ton. Trä är ett organiskt material och skiljer sig därigenom mycket från bit till bit. Mycket av instrumentmakarens arbete är därför att konstruera ett instrument som har rätt egenskaper och uttryck i förhållande till sina materialmässiga förutsättningar.

ofärdiga gitarrer (1 av 1)