anpassade för bl a svensk och irländsk folkmusik

Med inspiration från svensk och irländsk folktradition bygger jag instrument speciellt anpassade för den tillhörande musiken. Instrumenten är framför allt cittern, irländsk bouzouki, oktavmandoliner och gitarrer byggda med alternativa strängningar och stämningar.

Alla instrument har en tradtionellt karraktäristik ton, framför allt via sin kroppsform, men även mensur, stämning och strängning. På mina folkinstrument frångår jag flytande stall med stränghållare och använder istället ett limmat stall likt gitarrens. Genom detta låses inte de longitudinella vågorna, utan öppnar istället klangen och blandar instrumentets tradition med värme, fyllighet och dynamisk respons.

Jag lackar främst mina folkinstrument med cellulosalack, men kan även erbjuda lackering med oljelack. Den sistnämnda använder jag också till mina historiska instrument då lacktypen överstämmer bäst med de historiska förlagorna.

Instrumenten stäms i korer (dubblerade strängar) och i de flesta fallen använder jag nylonsträngar till de lägsta basarna.

20140218-221844.jpg