Instrument från medeltid, renässans och barock

De historiska instrument som jag bygger är bland annat rekonstruktioner ifrån gamla målningar, fynd eller avbildningar. Jag bygger också instrument där de historiska förlagorna inte kopieras exakt utan variationer sker i till exempel virkesval och dekor. Även justeringsfrågor som stränghöjd, antal strängar eller vilken typ av strängar med mera, anpassas efter musikerns smak och önskemål.

I byggprocessen använder jag många gamla byggmetoder och konstruktionssätt med utgångspunkter från analyserade fynd.
Mina virkesval är tidstypiska och jag bygger bara med de träslag som man kunde använda i europa på den här tiden. I stort sätt uteslutande använder jag mig av hudlim, ett organiskt lim som användes till tidiga instrument. Det har en spröd karraktär och passar ypperligt för bygge av tunna resonanta instrument. Lacken jag använder är en oljelack, vilken är den lack som bäst överensstämmer med de historiska förlagorna.

Historiska instrument som jag bygger är bland annat lutor, citole och barockgitarrer.

20140218-221521.jpg